باکس پالت ساخت باکس پالت فلزی سردخانه ای پالت فلزی خرید باکس پالت قیمت باکس پالت انبار فروش باکس پالت صنایع فلزی کمیل گلستان قفسه فلزی کمد بایگانی ریلی

باکس پالت فلزی:

ساخت باکس پالت فلزی برای رفع مشکلات و نواقص موجود در پالت فلزی و در کل پالت راهی مناسب است.

پالت برای چیدن بار تا ارتفاع محدود به یک متر و با بسته بندی در ابعاد منظم و متوسط ساخته میشود. لذا پالت برای نگهداری بسته بندی های کوچک در انبار کار آیی مفید نخواهد داشت. از طرفی دیگر امکان استفاده بهینه از فضای موجود در انبار یا سوله و یا سردخانه بدون آن ممکن نیست. در انبار و سردخانه مهم است که از ارتفاع موجود نهایت بهره برداری را بتوان انجام داد. ارتفاع زیر سقف در مساحت ضرب شده و فضای مفید یا حجم موجود را نشان خواهد داد. هر اندازه ارتفاع افزایش می یابد به نسبت برابر با مساحت، افزایش حجم به وجود خواهد آمد. استفاده از حجم ایجاد شده سبب ایجاد ارزش جهت سرمایه گذاری خواهد بود.

برای ساخت یک باکس محکم استفاده از جوشکاران ماهر مهم است. انجام بازدید پس از جوشکاری به وسیله بازدید چشمی و انجام تست آزمایشگاهی جوش توان جوش را نشان خواهد داد. اجرای جوش یکنواخت و با قطر کافی بسیار مهم است. حجم جوشکاری در حین ساخت بسیار زیاد است، لذا استفاده از مهندس ناظر جوش جهت بازدید ضرورت فراوان خواهد داشت. به منظور مشاوره، طراحی، خرید و نصب انواع قفسه فلزی، قفسه بندی فروشگاهی، قفسه بندی انبار، سیستم فایل کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک و ساخت باکس سردخانه ای و انبار به قیمت تولید کننده می توانید با صنایع فلزی کمیل گلستان تماس بگیرید.


راه های ارتباطی با ما:

واحد مدیریت فروش: ۲۴۹۵ ۰۵۱ ۰۹۱۲

واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری ۹۸۰۰ ۷۲۸ ۰۹۱۱

شماره تلگرام: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰

وبلاگ: /http://sanaye-felezi.blogfa.com

پست اینستاگرام: /https://www.instagram.com/komeil9800

پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com