باکس پالت سردخانه

جهت تسریع در انبارداری و بهره گیری کامل از تمام فضای سردخانه نیازمند خرید و نصب قفسه بندی فلزی یا ساخت باکس پالت سردخانه هستیم. به جهت شرایط ویژه موجود در سردخانه از باکس پالت فلزی که با رعایت شرایط خاص ساخته شده باید استفاده کرد لذا به آن باکس پالت سردخانه ای گویند.

از نظر دما دو نوع تقسیم بندی وجود خواهد داشت: ۱- سردخانه بالای صفر ۲- سردخانه زیر صفر. در سردخانه میزان رطوبت بیشتر از محیط خارج است که سبب تشدید پدیده زنگ زدگی باکس پالت خواهد شد. در یک منطقه با شرایط آب و هوایی یکسان سردخانه بالای صفر دارای رطوبت معلق بیشتر در هوا به نسبت سردخانه زیر صفر است و در نتیجه انجام واکنش اکسیداسیون آهن باز با سرعت بیشتری رخ می دهد.

باکس پالت سردخانه ای ضد زنگ:

به چند روش می توان یک باکس پالت سردخانه ای ضد زنگ با کاربرد مناسب ساخت. عامل ایجاد زنگ رسیدن اکسیژن به آهن است و رطوبت نقش کاتالیزور این واکنش را دارد. لذا آنچه که بدیهی است برای جلوگیری از زنگ زدگی و اکسید آهن باید از تماس یافتن رطوبت و هوا با باکس پالت جلوگیری کرد. با در نظر گرفت کاهش قیمت ساده ترین روش استفاده از پروفیل و آهن معمولی برای ساخت باکس پالت است. پس از ساخت یک دست ضد زنگ اپوکسی و یک دست رنگ معمولی به منظور محافظت از ضد زنگ استفاده می شود. در این روش می توان برای اطمینان بیشتر دو مرحله روکش ضد زنگ اپوکسی را روی تمام قسمت های مختلف باکس پالت می توان استفاده نمود.

سایر روش های ساخت باکس پالت سردخانه ای ضد زنگ:

روش دوم جهت ساخت باکس پالت سردخانه ای ضد زنگ استفاده از پروفیل و قطعات گالوانیزه شده است. قطعات گالوانیزه پروفیل های آهنی در رطوبت بالا به خوبی از آهن مراقبت کرده و جلوی زنگ زدگی را می گیرد. نقطه ضعف استفاده از این روش محل های جوشکاری شده است. جوشکاری سبب از بین رفتن روکش گالوانیزه موجود شده و در نتیجه باکس پالت از همان نقطه دچار آسیب می شود.

برای این منظور پس از اتمام جوشکاری باید کلیه این قسمتها را به ضد زنگ آغشته نمود. اما مطمین ترین روش که هزینه و قیمت ساخت آن نیز بالا تر خواهد بود استفاده از آبکاری گرم است. برای این شیوه یک ظرف بزرگ حداقل به اندازه باکس پالت نیاز است تا باکس پالت سردخانه ای را در آن غوطه ور ساخت.