قفسه بندی قیمت قفسه فروشگاهی قفسه فلزی مغازه

لزوم قرار گیری قفسه بندی انبار، فروشگاه، مغازه و یا اداره چیست؟

به یک سطح افقی بالاتر از سطح زمین که امکان قرارگیری آن به وسیله ستون یا پایه مستقل یا متصل فراهم آمده است طبقه یا کفه گفته می شود. این سطح افقی ممکن است به صورت زاویه مشخص و با شیب اندازه گیری شده معین نیز نسبت به سطح افق قرار داشته باشد. به مجموع چند طبقه که به ستون یا پایه اتصال یافته و وسیله اتصال در مجموع قفسه اطلاق خواهد شد. قفسه بندی به عملیات نصب و مونتاژ قفسه و قرار دادن هر یک از قطعات در جای خود و ثابت کردن آنها گفته می شود. در طی کامل شدن عمل قفسه بندی یک فروشگاه یا انبار یا مغازه یا اداره و یا کتابخانه و در مجموع هر فضای مورد نظر با تعداد و متراژ معینی از قفسه تجهیز خواهد شد که در نتیجه این عمل امکان قرار دهی وسایل مختلف بر روی کفه فراهم شده و قادر خواهیم بود از حجم فضای موجود در نتیجه به بهره گرفتن ارتفاع استفاده نماییم.

نصب قفسه فلزی:

به زبان ساده می توان به نصب هر نوع قفسه در انبار و فروشگاه و فضای مورد نظر، قفسه بندی اطلاق داشت. قفسه ممکن است بر اساس پایه مواد اولیه به انواع فلزی، چوبی، سنگی، شیشه ای، گچی، پلاستیکی، کاغذی و یا مواد ترکیبی کامپوزیتی تقسیم بندی گردد. انواع متداول با بیشترین کاربرد قفسه بندی فلزی و پلاستیکی و چوبی است. قفسه بندی ممکن است به صورت ثابت و جزیی از سازه اصلی بنا موجود اجرا شود. مانند طاقچه که در معماری قدیم منازل از آن استفاده می شد، و یا به صورت یک سازه پیش ساخته مستقل و جدا از سازه و بنای اصلی باشد. در این حالت نیز دو وضعیت متصور است. اول اینکه در کارگاه به صورت کامل در کارگاه ساخته شده و نصب و مونتاژ نیز در همان محل انجام شده و فقط باید آن را در محل مورد نظر قرار داد و نیازی به هیچ گونه نصب در آن وجود ندارد. دوم اینکه قطعات به صورت پیش ساخته از هم ساخته شده و نصب و مونتاژ قطعات در محل نهایی که جهت بهره برداری از قفسه مورد نظر است انجام می شود.

قفسه بندی فلزی:

قفسه بندی فلزی پیش ساخته در کارگاه به صورت کامل تمامی قطعات آن ساخته شده و عملیات مونتاژ و نصب در محل انبار و فروشگاه یا هر فضای دلخواه انجام خواهد شد. از نظر توان بسیار از سایر انواع قفسه پلاستیکی و چوبی قویتر بوده و به طور خاص جهت استفاده در ارتفاع بیش از ۲ متر و همچنین نگهداری بارهای سنگین نظر به تنوع موجود در مدل های مختف آن در هر انباری و فروشگاهی توصیه اکید به استفاده از قفسه بندی فلزی می شود. قیمت قفسه فلزی اگر به صورت اجمالی مورد بررسی و مقایسه با انواع پیش گفته قرار بگیرد دارای قیمتی کاملا منطقی و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود. تنوع ساختار قفسه های فلزی نیز تنوع بیشتری دارد و به خوبی جهت بارگذاری های مختلف در هر انبار و فروشگاه قابل تطبیق دادن است. از جمله ویژگی دیگر قفسه های فلزی می توان به عدم محدودیت در بسط دادن آنها اشاره نمود. در هر زمان ممکن از هر سه بعد فضای موجود قفسه فلزی اجرا شده قابل گسترش و توسعه است.