قفسه بندی انبار سرعت دسترسی به کالا و بهره گیری از فضا را با استفاده از ارتفاع به حداکثر خود خواهد رساند. انبار به مکان یا محلی اطلاق می گردد که میزانی از محصول و کالا و مواد را به منظور دسترسی آسان و سریعتر در آن قرار میدهند. انبار ممکن است مسقف و پوشیده باشد و یا محلی باز و بدون سر پناه باشد. از انبارهای باز برای نگهداری اقلامی با ارزش کمتر و دارای درجه کم اهمیت استفاده میشود. بر عکس در انبارهای صنعتی، مواد یا کالا و محصولات با ارزش ریالی قابل توجه نگهداری میگردد. انواع قفسه بندی فلزی متناسب با نوع و شیوه بهره برداری از انبار ممکن است مورد استفاده در انبار قرار گیرد.

قفسه بندی انبار

قفسه های کفپوش دار

در انبارهای با بهره گیری از نیروی انسانی برای جابجا داشتن مواد و کالا در بین طبقات قفسه بندی انبار از انواع قفسه های کفپوش دار استفاده خواهد شد.

انواع قفسه های کفپوش دار شامل:

الف) قفسه بندی سنگین کفپوش دار راک یا بالکی راک می باشد که مناسب جهت بارهای با وزن و حجم بسیار سنگین و بالا تا تحمل بار ۱۵۰۰ کیلوگرم بار گسترده در یک دهانه به طول ۲۷۰ سانتیمتر خواهد بود. نوع نیمه سنگین برای حجم بارهای بالا و با وزن متوسط تا ۸۰۰ کیلوگرم است و راک کفپوش دار سبک برای حجم بار های بالا و وزن کم و حداکثر تا ۳۰۰ کیلوگرم برای هر دهانه استاندارد به طول ۲۷۰ سانتیمتر خواهد بود.

ب) قفسه بندی پیچ و مهره ای یا قفسه بندی مشبک با طول استاندارد ۹۵ سانتیمتر طراحی تولید میگردد. این نوع از قفسه فلزی برای بارهای با حجم و وزن کم حداکثر تا ۱۵۰ کیلوگرم برای یک کفه به صورت گسترده مناسب خواهد بود.

پ) نیم طبقه یا مزنین یا بالکن پیش ساخته: به طور خاص برای ایجاد بالکن بندی و تقسیم ارتفاع موجود در انبار به ۲ تا ۴ فضای مجزا به یک سطح یکنواخت استفاده میگردد.

قفسه های بدون کفپوش

در انبارهایی با بکار گیری ماشین آلات حمل و جابجایی کالا و مواد برای گذاشت بر روی طبقات قفسه فلزی باید انواع قفسه های فلزی بدون کفپوش نصب و اجرا گردد. در این نوع از قفسه بندی انبار بار به صورت غیر مستقیم و به واسطه پالت یا باکس پالت فلزی روی طبقات قرار خواهد گرفت.

انواع قفسه های بدون کفپوش شامل:

الف) قفسه فلزی راک پالت: این قفسه بندی انبار جایگاه قفسه فلزی سنگین را مختص خود داشته است و قادر خواهد بود در دهانه استاندارد تعریف شده دو پالت را بر روی هر طبقه قرار داده و استقامت تا ۴۰۰۰ کیلوگرم معادل ۴ تن وزن را برای نگهداری بر روی هر طبقه داشته باشد.

ب) قفسه بندی راهرو باریک: مشابه قفسه راک پالت است با عرض راهرو کمتر

پ) قفسه بازویی: برای نگهداری و مرتب سازی بارهایی که به صورت شاخه ای هستند مناسب است. این نوع قفسه بندی نیز در زمره قفسه های سنگین جایگاه دارد.

ت) قفسه بندی درایوین یا خود راهرو: تمام فضای انبار را با ظرفیت ۸۵% خواهد توانست مورد استفاده مفید قرار دهد. هر یک از این انواع قفسه های فلزی که به عنوان قفسه بندی انبار مورد استفاده ممکن است واقع گردند در بخش محصولات به طور مفصل معرفی و شرح داده شده اند.

جهت مشاوره، طراحی، خرید و نصب انواع قفسه فلزی، قفسه بندی انبار، کمد بایگانی ریلی و ساخت باکس پالت فلزی می توانید با ما در تماس باشید.