قدیمی ترین نسل قفسه فلزی با نام قفسه فلزی پیچ و مهره ای شناخته شده است. این قفسه بندی، ابتدایی ترین شکل قفسه های فلزی به صورت پیش ساخته به شمار می آیند. عامل اصلی در اتصال این محصول پیش ساخته فققط پیچ و مهره است، از این رو بوده که نام خویش را دریافت داده است. این قفسه بندی توانسته حتی با رونمایی و پا به عرصه گذاشتن بسیاری از دیگر انواع که مورد کاربرد فراوان در انبار های صنعتی قرار میگیرند باز جایگاه خویش را در حد معقول حفظ نماید و همچنان به سطح اشغال خود در انبارها بیافزاید.

قفسه فلزی پیچ و مهره
قفسه بندی فلزی پیچ و مهره ای با توجه به تقاضایی که در بازار برای نصب و بهره برداری از آن وجود داشته در طراحی آن کمی تغییرات ایجاد شده است تا بتواند با قدرت بیشتر در عرصه میدان رقابت با سایر رقبا خویش وارد شود. نظر به انجام طراحی های صورت گرفته و افزایش ویژه در قدرت نبشی ها که به عنوان ستون اصلی این سازه پیش ساخته است در حال حاضر این امکان به وجود آمده تا بتوان این قفسه قدیمی را تا ارتفاع ۸ متر و در ۴ طبقه به صورت یک طبقه کامل و مستقل اجرا داشت. برخی دیگر از اجزا همانند پانل پله و کفپوش راهرو بندی نیز برای تکمیل پروژه به کمک این قفسه بندی خواهد توانست بیاید.
اما مهمترین عامل در استقامت این محصول در خارج نشدن از عرصه تجهیز نمودن انبارهای صنعتی، بر خواهد گشت به قیمت تمام شده آن. علی رغم تمام مزایایی که برای سایر انواع قفسه بندی انبار می توان برشمرد، ولی در مقایسه با قفسه بندی پیچ و مهره مشبک تمامی آنها به صورت کفپوش دار قیمت تمام شده بیشتری برای خرید دارند. این مهمترین مزیت محسوب شده و برخی از معایب این قفسه بندی از قبیل نصب دشوارتر آن به نسبت سایر انواع قفسه فلزی را پوشش داده است. قیمت خرید مناسب و ابعاد کوچک سبب شده در انباری کوچک و انباری منازل نیز از قفسه فلزی پیچ و مهره ای استقبال بالایی به عمل آید.

جهت مشاوره، طراحی، خرید و نصب انواع قفسه فلزی، قفسه بندی انبار، کمد بایگانی ریلی و ساخت باکس پالت فلزی می توانید با ما در تماس باشید.