قفسه فلزی بر حسب اصل کیفیت قفسه بندی دارای بالاترین استحکام و کیفیت ساخت خواهد بود و در انواع قفسه فروشگاهی مغازه قفسه بندی انبار راک پر کاربرد است.

قفسه فلزی

استحکام قفسه فلزی فروشگاهی و انبار:

مهمترین اصل در تعیین میزان استحکام یک قفسه فلزی که به عنوان قفسه فلزی فروشگاهی در انواع مغازه و سوپرمارکت یا به عنوان  قفسه بندی انبار سنگین صنعتی به اشکال مختلف قفسه راک یا قفسه پیچ و مهره ای یا قفسه بازویی، خود راهرو، نیم طبقه پیش ساخته و غیره بایستی مورد استفاده واقع ضخامت ورق مورد در ساخت قطعات است. ضخامت ورق نقش بسیار بالایی را در تعیین باربری یک قفسه بندی فلزی ایفا می نماید. میزان تحمل بارگذاری و استقامت قفسه فلزی با افزایش ضخامت ورق رابطه مستقیم داشته و هر چه ضخامت ورق افزایش یابد استحکام و باربری قفسه نیز افزایش می یابد. برای تعیین ظرفیت بار گذاری یک قفسه بندی انبار یا یک قفسه فلزی ظرفیت ضعیفترین عضو را باید در نظر گرفت.

ضعیفترین عضو قفسه فلزی پیش ساخته:

قفسه فلزی از سه جز ستون، کفه و بازو تشکیل می گردد. توان بازو و ستون با افزایش ضخامت و قطر ابعاد به آسانی قابل افزایش می باشد زیرا فشار بار وارده به صورت عمودی بوده و با توجه به شکل این سازه ها نیروی وزن وارده در جهت بیشترین توان این اجزا وارد شده و با اندک تقویت می توان بیشترین نتیجه را دریافت داشت. این قانون برای انواع قفسه سوپر مارکت و قفسه بندی مغازه و قفسه بندی انبار ثابت خواهد بود. ضعیفترین عضو در قفسه بندی فلزی پیش ساخته کفه یا پانل می باشد. این به آن سبب است که نیروی وارده به این قطعه در راستای عضو ضعیف آن است. برای بهبود این وضعیت و تقویت پانل در قفسه بندی فروشگاهی نسبت به اضافه داشتن پل تقویتی اقدام شده و در قفسه انبار نسبت به کاهش عرض و افزایش ارتفاع پلهای کناری اقدام می شود.

قیمت قفسه بندی فلزی متناسب با افزایش وزن که به علت افزایش ضخامت و افزودن پل تقویتی به آن صورت میگیرد افزوده خواهد شد. قیمت قفسه فلزی مغازه برای خرید در زمانی که با استفاده افزایش ضخامت ورق و پل تقویت می شود ممکن است تا بیش از سه برابر افزایش یابد. قیمت قفسه بندی انبار نیز به همین شکل همانند قفسه بندی فروشگاهی قابل تغییر است.

به منظور مشاوره، طراحی، خرید و نصب انواع قفسه فلزی می توانید با ما در ارتباط باشید.


راه های ارتباطی با ما:

واحد مدیریت فروش: ۲۴۹۵ ۰۵۱ ۰۹۱۲

واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری ۹۸۰۰ ۷۲۸ ۰۹۱۱

شماره تلگرام: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰

وبلاگ: /http://sanaye-felezi.blogfa.com

پست اینستاگرام: /https://www.instagram.com/komeil9800

پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com