مونتاژ و دمونتاژ قفسه فلزی نصب قفسه فروشگاهی و نصب انواع قفسه بندی انبار نصب بالکن پیش ساخته مغازه و جابجایی انواع قفسه های فلزی به قیمت مناسب خدمات ما است.

مونتاژ و دمونتاژ قفسه فلزی:

از مهمترین خدمات صنایع فلزی کمیل گلستان، مونتاژ و دمونتاژ قفسه فلزی است. مونتاژ به معنی سر هم کردن و قرار دان قطعات پیش ساخته در جای خود و اتصال آنها به یکدیگر با در نظر گرفتن نوع طراحی می باشد. اصل واژه مونتاژ لغتی فرانسوی است که به فرهنگ واژگان ایران توانسته رسوخ نماید. معادل فارسی مونتاژ را می توان واژه نصب قرار داد. مونتاژ قفسه فلزی معادل با همان نصب قفسه فلزی یا سر هم کردن آن است. دمونتاژ معنایی به طور کامل عکس مونتاژ است و به معنی باز کردن و جدا داشتن قطعات پیش ساخته ای است که قبلا به هم متصل شده بوده است. دمونتاژ قفسه بندی یعنی باز کردن قطعات مختلف قفسه های نصب شده فلزی. مونتاژ و دمونتاژ قفسه فلزی تولید شرکت به طور کامل توسط گروه نصب متخصص ما انجام خواهد شد.

کمد بایگانی
محدوده جغرافیایی، نوع و زمان قفسه بندی:

کار گروه نصب از لحاظ جغرافیایی جهت مونتاژ و دمونتاژ قفسه فلزی دارای محدودیت اعزام نمی باشد و علاوه بر قبولی نصب در تمام استانها و شهرستان های کشور، جهت مونتاژ و دمونتاژ قفسه فلزی در خارج از کشور نیز آمادگی لازم وجود دارد. علاوه بر انواع قفسه بندی تولید خود شرکت و دژپاد انواع قفسه های تولید سایر شرکتها نیز عملیات نصب و دمونتاژ آن پذیرفته می شود. انواع قفسه بندی فروشگاهی، قفسه بندی انبار، مزنین یا نیم طبقه، راک، کانتی لور یا بازویی، پیچ و مهره ای مشبک، درایوین و کتابخانه ای و دیگر انواع قفسه فلزی شامل قفسه های قابل نصب توسط اکیپ ماهر انجام خواهد شد. مدت زمان لازم برای اجرای هر عملیات نصب متغیر خواهد بود و تابع نوع و حجم قفسه بندی است.

ضمانت نصب:

مجری توانمند باید قدرت آن را داشته باشد تا صحت عملکرد خود را بتواند ضمانت نماید. این مهم به خصوص در پروژه های با حجم زیاد و ارتفاع بالا اهمیت بیشتر خواهد داشت. مونتاژ و دمونتاژ قفسه فلزی که مورد استفاده در انبارهای صنعتی است دارای درجه اهمیت بیشتری هستند. اول آنکه ارتفاع مورد استفاده بیشتر است. دوم آنکه وزن بارگذاری روی قفسه بندی و کالای موجود در انبار بیشتر است. سوم آنکه از نظر میزان نقل و انتقال مواد و کالا در انبار صنعتی گسترده تر است. این موارد حساسیت بیشتر در خصوص نصب قفسه بندی انبار ایجاد مینماید و ممکن است علاوه بر خسارت مالی منجر به خسارت جانی نیز گردد. در نتیجه ضمانت مونتاژ و دمونتاژ قفسه فلزی انبار سنگین تر است.

قفسه های سبک مانند قفسه بندی فروشگاهی حساسیت کمتری به لحاظ نصب دارند زیرا تمام موارد عنوان شده در خصوص نصب قفسه بندی انبار در مورد قفسه بندی فروشگاهی بر عکس خواهد بود. مونتاژ و دمونتاژ کمد بایگانی ریلی توسط تیم متخصص ما انجام می گردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این باره می توانید با ما در تماس باشید.