مونتاژ و دمونتاژ کمد بایگانی ریلی متحرک امری است به طور کامل تخصصی و حتما باید توسط گروه دوره دیده عملیات مربوط به نصب انجام شود. تولیدات سیستم های بایگانی ریلی هر شرکت نوع نصب متفاوتی دارد. به همین علت گارانتی پنج ساله سیستم کمد بایگانی ریلی شرکت در صورتی که توسط کار گروه نصب خود شرکت انجام شود دارای اعتبار خواهد بود.

صنایع فلزی کمیل گلستان
اهمیت تراز بودن کف اتاق در مونتاژ و دمونتاژ کمد بایگانی ریلی :

در مونتاژ و دمونتاژ کمد بایگانی تراز بودن کف اتاق اختصاص یافته برای عملیات نصب بایستی به طور کامل تراز باشد و تا حد ممکن شیب کف نزدیک به صفر باشد. مسیولیت تراز بودن کف اتاق بر عهده خود خریدار و مشتری است. سیستم کمد بایگانی ریلی مکانیزه به گونه ای در طراحی آن لحاظ شده است که با نیرویی اندک بتوان آن را با گردش دستگیره حرکت جابجا نمود. شیبدار بودن کف اتاق دقیقا مانند حالتی است که یک ماشین در حالت آزاد در سطح شیبدار قرار داشته باشد. طبیعی است در چنین حالتی ماشین شروع به حرکت خواهد نمود و به اولین مانع در مسیر خود برخورد خواهد نمود. سیستم کمد بایگانی ریلی نیز در صورت نصب در چنینی سطحی ثابت نخواهد ماند و ممکن است از ریل خارج و واژگون گردد.

اجرت مونتاژ و دمونتاژ کمد بایگانی:

قیمت نصب یا اجرت در مونتاژ و دمونتاژ کمد بایگانی بر حسب ضریبی از تعداد دستگاه کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک ارایه میشود. اجرت مونتاژ و دمونتاژ کمد بایگانی ریلی به صورت توافقی بین طرفین خریدار و فروشنده خواهد بود. در حالت کلی اجرت باز کردن کمد بایگانی ریلی معمولا ۵۰% یا نصف مونتاژ آن لحاظ خواهد شد. اجرت یا قیمت نصب لحاظ شده برای تولیدات مشتریان صنایع فلزی کمیل گلستان همواره دارای تخفیف ویژه خواهد بود و کمترین قیمت مقرون به صرفه پیشنهاد داده می شود. عامل بعد مسافت نیز در میزان اجرت نصب تاثیر گذار است. معمولا زیاد شدن بعد مسافت به لحاظ تحمیل هزینه های مسافرت و اقامت قیمت نصب افزایش می یابد. البته قیمت نصب می تواند ثابت در نظر گرفته شود و تنها هزینه های جانبی دیگر که به دلیل فاصله مسافت تحمیل شده است افزوده گردد.