سیستم کمد بایگانی ریلی اتوماتیک که به صورت کمد بایگانی ریلی و همچنین کمد بایگانی فلزی و متحرک تولید میشود، موفق شده تا امکان حرکت بلوک بایگانی ریلی و فایل متحرک را بدون اعمال نیرو مستقیم توسط انسان فراهم آید. در این سیستم فقط یک دکمه را باید فشرد تا سیستم بایگانی ریلی فلزی به اندازه مورد نظر و لازم حرکت نموده و راهرو در ردیف جدیدی از بلوکها ایجاد گردد. کمد بایگانی اتوماتیک مکانیزه را می توان به صورت هوشمند با اتصال به سیستم رایانه نیز استفاده داشت.

قفسه بندی کتابخانه

سیستم مکانیزه به یک مجموعه منظم ماشینی شده گفته می شود. به دلیل طراحی مکانیزه برای سیستم فایل بایگانی ریلی فلزی و استفاده از سیستم گیر بکس در ساخت بخش انتقال نیرو، امکان حرکت این سیستم با استفاده فرمان نیز با اعمال نیرویی اندک وجود دارد و میتوان کمد بایگانی اتوماتیک را با استفاده از سیستم دوگانه حرکتی جابجا داشت.

کاربرد بایگانی ریلی اتوماتیک :

به دلیل افزایش قیمت ایجاد شده در ساخت کمد بایگانی ریلی اتوماتیک ریلی از این سیستم معمولا سعی می شود در فضاهای بزرگ استفاده گردد که تعداد بسیار زیادی فایل بایگانی ریلی فلزی نصب شده است تا به این ترتیب یک کاربر بتواند وظیفه امور بایگانی را به نحو صحیح و درست انجام دهد. بنابراین می توان افزایش سرعت دسترسی، ارتقا امنیت دسترسی، کاهش نیروی انسانی، صرفه جویی در زمان و جستجو آسان را از مزیت های سیستم کمد بایگانی اتوماتیک دانست. با تهیه یک برنامه نرم افزاری مناسب می توان سیستم بایگانی ریلی زونکن را به رایانه نیز وصل نمود و کارهای مربوط به جستجو و حرکت هر بلوک را از طریق سیستم رایانه انجام داد. طبیعی است در چنین حالتی امنیت تامین شده برای اسناد و مدارک در مجموعه بیشتر خواهد شد.

کمد بایگانی ریلی مکانیزه :

برای فضاهای کوچک قیمت خرید و نصب بایگانی ریلی اتوماتیک توجیه اقتصادی منطقی نداشته زیرا فایل کمد بایگانی ریلی مکانیزه قادر است همان خدمات کمد بایگانی اتوماتیک را حتی به شکل بهتر ارایه دهد. برای فضاهای کوچک و حتی متوسط معمولا سیستم مکانیزه فایل بایگانی ریلی فلزی پاسخگوی نیاز می باشد. این سیستم قادر است به خوبی پاسخگوی نیاز باشد. با گردش فرمان تعبیه شده در قسمت پهلوی کمد بایگانی مکانیزه ریلی که تنها نیاز به وارد آوردن نیرویی بسیار اندک دارد حتی در زمانی که وزن سیستم در بیشترین حالت ممکن است سیستم به حرکت در خواهد آمد. چرخ دنده و ساخت سیستم گیربکسی انتقال نیرو سبب به وجود آمدن این امکان می باشد.