سیستم بایگانی ریلی فلزی جهت نگهداری اسناد و مدارک قرار گرفته شده در زونکن یا پوشه طراحی گردیده است. هم زمان با دسترسی بشر برای امکان ثبت و ذخیره اطلاعات مهم انجام امور کاری و یا زندگی روزمره و فعالیت های اقتصادی بر روی اشیا مختلف از جمله کاغذ مفهوم بایگانی نیز شکل گرفته است. کاغذ جهت ثبت اطلاعات مهم یکی از اشیا بسیار پرکاربرد و مهم است و به شرط حفاظت و نگهداری درست از آن تا سالیان دراز خواهد توانست اطلاعات و اسرار نوشته شده بر روی آن را در اختیار داشت و بهره برداری نمود. با طراحی و تولید کمد بایگانی به صورت ریلی و متحرک ساختن آن در واقع سیستم بایگانی ریلی فلزی متحرک ساخته شد.

قفسه بندی کتابخانه

نصب بایگانی ریلی فلزی و بهره برداری ۸۵ درصدی از فضا:

سیستم بایگانی ریلی فلزی متحرک اسناد و مدارک این امکان را ایجاد داشته بتوان تا ۸۵% فضای اتاق بایگانی را جهت بایگانی اسناد در قالب نگهداری در زونکن یا پرونده به صورت مفید استفاده نمود. در استفاده از کمد به صورت سنتی برای نگهداری اسناد و مدارک طبقه بندی شده در حدود ۴۰% از فضا قابل استفاده نمودن بود و لی در این شیوه میزان بهره گرفتن از فضا را قادر گشتیم تا بیش از دو برابر ارتقا دهیم. این مزیت بسیار خوبی است و در هزینه های فراوان صرفه جویی فوق العاده خواهد داشت. پس از این بابت نباید نگران پرداخت قیمت سیستم بایگانی ریلی فلزی بود.

خرید و نصب بایگانی ریلی فلزی سرمایه گذاری مثبت و کاهش هزینه:

بیشترین هزینه که برای بایگانی ریلی فلزی  اسناد وجود دارد هزینه اختصاص دادن یک فضای مفید و یک اتاق مناسب جهت قرار دادن کمد بایگانی، فایل یا قفسه بندی فلزی در آن است. این اتاق نیاز به ساخت و بنا در تملک اداره یا شخص یا دستگاه دولتی را دارد و یا اینکه بایستی به صورت پرداخت اجاره برای مدت معین در اختیار قرار گیرد. طبیعی است هر اندازه ابعاد اتاق بزرگتر باشد نیاز به صرف سرمایه بیشتر برای در اختیار داشتن آن و همچنین تجهیز نمودن آن به وسایل و امکانات رفاهی و اداری خواهیم گشت. با طراحی و نصب مناسب، سیستم های بایگانی ریلی فلزی متحرک و فایل کمد بایگانی ریلی متحرک قادر خواهند بود این فضا را تا بیش از نصف کاهش دهند. از این جهت خرید و نصب سیستم بایگانی ریلی فلزی صرفه جویی فراوان را حاصل داشته و در مدت زمان بسیار کوتاه برگشت سرمایه را رقم خواهد زد.


راه های ارتباطی با ما:

واحد مدیریت فروش: ۲۴۹۵ ۰۵۱ ۰۹۱۲

واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری ۹۸۰۰ ۷۲۸ ۰۹۱۱

شماره تلگرام: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰

وبلاگ: /http://sanaye-felezi.blogfa.com

پست اینستاگرام: /https://www.instagram.com/komeil9800

پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com