در مواردی که با پرونده محرمانه سر و کار وجود دارد جهت امور بایگانی ، استفاده از کمد بایگانی رمزدار که به صورت کمد بایگانی ریلی و در عین حال کمد بایگانی متحرک تولید شده ، توصیه شده است. پرونده محرمانه حاوی اطلاعات و مطالب نوشته شده ای است که نباید همه افراد به آن دسترسی داشته باشند و فقط افرادی که تعیین صلاحیت آنها احراز گردیده و نیاز در حیطه آنها وجود دارد مجاز به دسترسی به آن هستند. پرونده محرمانه بسته به اهمیت و میزان طبقه بندی آن سبب به مخاطره افتادن امور و روابط شخص، شرکت، اداره و نهاد خصوصی و دولتی می شود. هر چه درجه اهمیت سند از این بابت بیشتر باشد خطر آسیب در اثر افشا آن بیشتر و همچنین ارزش و تمایل بیشتری برای سرقت این اسناد وجود دارد زیرا دارنده سند را خواهند توانست احتمالا به پول و ثروت فراوان برساند.

کمد بایگانی
قفل رمزدار مورد استفاده در کمد بایگانی رمزدار:

برای تاخیر انداختن و ایجاد مانع بیشتر با هدف جلوگیری از سرقت بایستی حفاظت فیزیکی از اسناد مهم را ارتقا بخشید. راه دسترسی و ورود به هر چیز که شامل سیستم کمد بایگانی ریلی با اجزاء فلزی اسناد و مدارک نیز می شود درب ورود آن است. تمام دربها حداقل دارای یک قفل ساده می باشند. اما قفل های ساده با ساده ترین تجهیزات و امکانات در زمان کوتاهی باز خواهند گردید. برای اینکه تاخیر و ممانعت بیشتر در دسترسی غیر مجاز افراد خارج از حیطه دسترسی ایجاد داشت کمد بایگانی رمزدار راه حل مناسبی است.

کمد بایگانی رمزدار ریلی دارای یک قفل علاوه بر قفل رکی است که بر روی درب کمد نصب خواهد شد. به طور حتم قفل رمزدار نصب شده برای باز شدن نیاز به تخصص بیشتر دارد و در نتیجه همین امر خواهد توانست مدت زمان بیشتری را از سارقین تلف و در عوض برای ما زمان خریداری کند. این سیستم با سایر سیستم های حفاظتی مانند آژیر و غیره تکمیل خواهد شد.

قیمت خرید کمد بایگانی رمزدار:

قیمت خرید کمد بایگانی رمزدار بسته به نوع قفل مورد استفاده بر روی سیستم بایگانی، اندکی از سیستم کمد بایگانی فایل بیشتر خواهد بود که مستقیم به قیمت قفل بر خواهد گشت. بر این اساس کمترین تفاوت قیمت در حدود سیصد هزار توان برای هر دستگاه تفاوت قیمت برای نصب قفل رمزدار می باشد. قفل های رمزدار خود به صورت گردشی و الکترونیکی یا دیجیتالی تبدیل می شوند.

قفل های رمز گردشی متشکل شده است از سه رمز عددی دو رقمی از ۰۰ تا ۹۹ که هر رمز عددی در مراحل گردش مشخص باید در زیر شاخص قرار گیرد تا قفل باز شود. قفل های رمزدار دیجیتالی که برای کمد بایگانی رمزدار ریلی در نظر گرفته می شود قابلیت ذخیره تعداد بیشتری عدد در خود را دارا می باشد و همچنین اینکه علاوه بر این می توان از اثر انگشت نیز استفاده نمود.